« terug naar vorige pagina

COVID vaccinatie praktijk Biesbosch start in Februari 2021

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan zorg bij, door te vaccineren met het AstraZenica vaccin.
De komende tijd zullen wij zo snel als de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.
Het RIVM heeft op basis van het advies van de gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie op dit moment alleen is voor: 
1. Patiënten geboren in 1956 en 1957
2. Twee groepen patiënten met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19 infectie:
    – Patiënten met overgewicht BMI >40, geboren tussen 01-01-1956 en 31-12-2002 (18 tot 64 jaar)
    – Patiënten met het syndroom van down die thuis wonen, geboren tussen 01-01-1956 en 31-12-2002 (18 tot 64 jaar)

De andere doelgroepen krijgen later een oproep.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten.
” Samen krijgen we corona eronder”