« terug naar vorige pagina

Toestemming gegevensuitwisseling

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen uw gegevens alleen opvragen als dat nodig is voor uw behandeling.

Na 1 januari 2015 is voor inzage in het dossier tijdens de dienst uw toestemming nodig. Daarom is het belangrijk dat u aan huisarts en apotheek toestemming verleend voor inzage. Indien u geen toestemming geeft is na 1 januari 2015 geen inzage meer mogelijk in het relevante deel van uw medisch dossier.

U kunt toestemming verlenen door een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij uw huisarts. U kunt ook mondeling toestemming geven aan uw huisarts of praktijkassistente. U kunt dit ook digitaal doen via de site www.ikgeeftoestemming.nl

Voor uitgebreid informatie kunt u terecht op www.vzvz.nl