Meer informatie

 • Wij vinden het belangrijk om nieuwe zorgverleners op te leiden binnen de praktijk. Vanwege tekorten aan zorgpersoneel maar ook om zelf op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. U kunt bij ons een doktersassistente in opleiding, praktijkondersteuner in opleiding en een verpleegkundige specialist in opleiding tegenkomen.

  Onder het kopje medewerkers kunt u terugvinden wie er op dit moment werkzaam zijn binnen de praktijk.

   

  Doktersassistente in opleiding

  De doktersassistente in opleiding werkt onder supervisie van de opleidende doktersassistente. U kunt haar dus tegenkomen aan de telefoon, aan de balie of tijdens het spreekuur.

   

  Praktijkondersteuner in opleiding

  De praktijkondersteuner zorgt voor preventieve, monitoring, begeleiding en voorlichting bij patiënten met (verhoogd risico op) chronische aandoeningen. Dit zijn patiënten met hoge bloeddruk of hoog cholesterol, hart en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, astma, COPD en ouderenzorg. De praktijkondersteuner in opleiding is een HBO afgestuurde verpleegkundige die een aanvullende opleiding volgt en tijdens haar opleiding werkervaring opdoet in de praktijk. Zij werkt onder supervisie van de huisarts en praktijkondersteuner.

  Verpleegkundige specialist in opleiding

  De functie verpleegkundige specialist is in de huisartsenzorg nog vrij nieuw maar met toenemende zorgvraag een welkome aanvulling.
  Een verpleegkundige specialist is iemand die naast een afgeronde HBO verpleegkundige opleiding ook nog een tweejarige master opleiding tot verpleegkundige specialist heeft gevolgd. Na de opleiding is de verpleegkundige specialist bekwaam in het zelfstandig diagnosticeren en behandelen van een aantal ziektebeelden en klachten en ondersteunt hierbij de huisarts bij de spreekuren. De verpleegkundige specialist is bevoegd om zelfstandig medicatie voor te schrijven of u te verwijzen naar de specialist. Zij ziet met name patiënten met keel -neus en oorklachten, huidklachten, verkoudheidsklachten, extremiteitsklachten en gynaecologische klachten. De verpleegkundige specialist werkt onder supervisie van de huisarts.

 • Huisartsenpraktijk Biesbosch neemt deel aan een landelijk gevalideerd klantenervaringsonderzoek. Dit houdt in dat uw huisarts u kan vragen deel te nemen aan een enquête. U krijgt via uw mail een vragenlijst.  De huisarts krijgt hiermee feedback van de cliënt zodat hij/zij goed kan inspelen op de zorgvraag. 

 • Voor de meeste zogenaamde ‘paramedische’ zorgverleners heeft u géén verwijsbrief meer nodig.

  GEEN VERWIJSBRIEF

  WEL VERWIJSBRIEF

  Diëtisten

  Logopedie voor kinderen onder 18 jaar

  Ergotherapeuten

  Audiologisch centrum

  Fysiotherapeuten

  Eerste afspraak in een ziekenhuis

  Huidtherapeuten

   

  Logopedisten (voor volwassenen)

   

  Optometristen

   

  Cesar therapeuten

   

  Mensendieck therapeuten

   

  Podotherapeuten

   

  Verloskundigen

   

  Pedicures

   

   

  Zelf afspreken
  U kunt zelf rechtstreeks een afspraak maken met de zorgverlener waar u naartoe wilt. De zorgverleners hebben zelf afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars. Zij geven uw kosten (meestal) aan uw zorgverzekering door. Dat gaat niet via uw huisarts.

  De huisarts ziet wel in uw medisch dossier of u naar een zorgverlener gaat (als u hiervoor toestemming heeft gegeven). Bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut of diëtist. Dat is belangrijk, want zo blijft uw huisarts op de hoogte van uw gezondheid.

 • Uw eigen huisarts kan u géén geneeskundige verklaring geven. Een onafhankelijke huisarts wel.

  Wat is een geneeskundige verklaring?
  Een geneeskundige verklaring is een brief met het oordeel van een arts. Dat oordeel kan gaan over of u dingen kunt doen. Bijvoorbeeld werken, autorijden en naar school gaan. Het kan ook gaan over of u recht heeft op hulp. Bijvoorbeeld een parkeervergunning of een aangepaste woning. Een geneeskundige verklaring noemen ze ook wel een medische verklaring of een doktersverklaring.

  Alléén via een onafhankelijke arts
  Alleen een andere arts dan uw eigen arts mag een geneeskundige verklaring aan u geven. Deze arts kan een oordeel geven over uw situatie zonder daar zelf een mening over te hebben. Zo kan uw eigen huisarts zich bezighouden met uw zorg en een goede relatie met u. De onafhankelijke arts vraagt als het nodig is informatie op bij u of uw eigen arts. Daarvoor is uw toestemming nodig.

  Waar u een onafhankelijke arts vindt
  Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft om advies. Zij kunnen u verwijzen naar een onafhankelijke arts die de eisen kent voor de hulp die u nodig heeft.

  Andere mogelijkheden

  • Vraag de organisatie die de geneeskundige verklaring nodig heeft of uw eigen oordeel over uw gezondheid genoeg is.
  • Deel zelf (een deel van) uw medische gegevens met de website MijnGezondheid.net via ‘Mijn dossier’ en ‘Dossier opslaan’.
  • Vraag uw huisarts om een kopie van uw medische gegevens.

  Meer informatie over de geneeskundige verklaring vindt u op de website van de beroepsvereniging voor artsen (KNMG): https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm